ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 05.06.2019 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 47 μέτοχοι κατέχοντες 281.225 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

 

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω σύμβασης και του Ν. 4209/2013
Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 16,00 σε € 15,25 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».
Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
 Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.18-31.12.18 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

 

 Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, με ψήφους 226.379 ή ποσοστό 56,43%% του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.

 

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (με ποσοστό 70,11%% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές 281.225), αποφάσισε, επίσης, την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των Ελεγκτών της Εταιρίας από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.

 

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε και διόρισε ως Ορκωτούς Ελεγκτές της τρέχουσας χρήσης 2019 τους:

 

 α) Φιλίππου Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17201, ως Τακτικό Ελεγκτή

 

β) Γλέζο Λογοθέτη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 54691, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή

 

Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για το προβλεπόμενο από το νόμο έργο του κατά την περίοδο 01.01.2019-31.12.2019 θα ανέλθει στο ποσό των 8.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Επίσης, η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

 Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε :

 

α. Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού ευρώ 72.000,00, το οποίο είναι κατώτερο από το ποσό των 200.000,00 ευρώ που είχε προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/4/2018.

β. Την προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ, για τη χρήση 2019 και συνολικού ποσού 100.000,00 ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2020.

γ. Την έγκριση της αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. που ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας ποσού 25.000,00 ευρώ, για τη χρήση 2019 και την προέγκριση αμοιβής ποσού 12.500,00 ευρώ για το α'  εξάμηνο του 2020.

 

 

Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε  άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

 

 

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 ενέκρινε την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία ως εξής:

α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και η οποία είχε εγκριθεί με την από 22/2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

 

β) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ η οποία είχε εγκριθεί με την από 17/12/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

 

 

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

 

Επί του όγδοου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Νίκος Κυριαζής προέβη σε ενημέρωση των μετόχων σχετικά με το έργο της Επιτροπής στη διάρκεια της χρήσης 2018.

 

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 16,00 σε € 15,25 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

 

Η Γενική Συνέλευση περαιτέρω αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της άνω απόφασης, ενέργειες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της τακτοποίησης τυχόν κλασματικών υπολοίπων, τη σύνταξη οριστικού πίνακα δικαιούχων επιστροφής κατά τα ανωτέρω, τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις κτλ.

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, έκανε ομόφωνα (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) αποδεκτή την τροποποίηση  του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

 

Επί του δεκάτου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» και συγκεκριμένα ενέκρινε το καταστατικό όπως αυτό παρουσιάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, με εμφανείς τις σχετικές τροποποιήσεις του. Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις τυχόν αναγκαίες ενέργειες για τη δημοσίευση του εν λόγω καταστατικού.

 

 

Κηφισιά, 5 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v