ΔΕΗ: Αποφάσεις ΓΣ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 30.7.2019, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας:https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%202019/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%93%CE%A3%2022%208%202019.pdf

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 148 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 167.406.292 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 72,16 %.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 167.406.292 ψήφισαν υπέρ 124.222.999 ( 74,204%), 10.392.453 ψήφισαν κατά (6,208%), και 32.790.840 ( 19,588%) ψήφισαν αποχή.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 167.406.292 ψήφισαν υπέρ 124.222.999 ( 74,204%), 10.459.752 ψήφισαν κατά (6,248%), και 32.723.541 (19,547%) ψήφισαν αποχή.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Σε σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 167.406.292 ψήφισαν υπέρ 136.620.449 ( 81,610%), 1.296.938 ψήφισαν κατά ( 0,775%), και 29.488.905 (17,615%) ψήφισαν αποχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v