EUROMEDICA: Αποφάσεις ΓΣ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Σεπτεμβρίου 2019 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν τρεις (3) μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 14.214.749 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 65,144% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018, του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, τους ακόλουθους ελεγκτές της Ελεγκτικής Εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Λογιστών - με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125 και διακριτικό τίτλο ΣΟΛ Α.Ε. και ΣΟΛ CROWE: Τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές της ΣΟΛ. κ.κ. Επαμεινώνδα Γκιπάλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 24051) και Αλαμάνο Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 49351) ως τακτικούς λογιστές - ελεγκτές και τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές κ.κ. Χαράλαμπο Μπινέρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 53311) και Πουλή Χρήστο (ΑΜ 39541) ως αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα εκτελέσουν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας. Ως προς την αμοιβή αυτών, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων Ευρώ (130.000 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

Θέμα 2ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018, του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, τους ακόλουθους ελεγκτές της Ελεγκτικής Εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Λογιστών - με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125 και διακριτικό τίτλο ΣΟΛ Α.Ε. και ΣΟΛ CROWE: Τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές της ΣΟΛ. κ.κ. Επαμεινώνδα Γκιπάλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 24051) και Αλαμάνο Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 49351) ως τακτικούς λογιστές - ελεγκτές και τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές κ.κ. Χαράλαμπο Μπινέρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 53311) και Πουλή Χρήστο (ΑΜ 39541) ως αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα εκτελέσουν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας. Ως προς την αμοιβή αυτών, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων Ευρώ (110.000 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

Θέμα 3ο: Λοιπά θέματα, ενημέρωση και ανακοινώσεις.

Επι του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση δεν προέβη σε συζήτηση λοιπών θεμάτων ή ανακοινώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v