Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αποφάσεις ΓΣ

Στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο «WYNDHAM GRAND ATHENS», Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι, κάτοχοι 343.158.485 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών, ήτοι 91,45% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.158.485 ψήφοι), τη μετατροπή των ανωνύμων και αύλων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρίας και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρίας και

2) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.158.485 ψήφοι), την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v