Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Αποφάσεις ΓΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 22.11.2019 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 7 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 93,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.850.884 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης


 Μετατροπή των ανωνύμων και αύλων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρείας.
Αποφασίστηκε με ψήφους 7.850.884 (100% των παρισταμένων) η μετατροπή των ανωνύμων και αύλων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρείας.

Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση του συνόλου των διατάξεων του Καταστατικού και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την εναρμόνιση/προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και την υιοθέτηση περαιτέρω βελτιώσεων στο κείμενο του Καταστατικού μεταξύ άλλων λεκτικών βελτιώσεων.
Αποφασίστηκε με ψήφους 7.850.884 (100% των παρισταμένων) η τροποποίηση του Καταστατικού.   

Έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.
Εγκρίθηκε με ψήφους 7.850.884 (100% των παρισταμένων) η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v