Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΗΡΕΥΣ: Απόφαση ΓΣ

Γνωστοποιείται ότι στις 19 Iουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3 μ.μ. , πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." (η "Εταιρία"), στα γραφεία της έδρας της , 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής, Τ.Κ.19400.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση παρέστη δι' αντιπροσώπου η «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA», μοναδική μέτοχος της Εταιρίας, εκπροσωπούσα το 100% εκ των 294.016.812 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Κατά την άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε παμψηφεί την υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v