Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Χωρίς αποφάσεις η ΓΣ ομολογιούχων

Η MLS Πληροφορική ανακοινώνει ότι η σημερινή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ01 πραγματοποιήθηκε καθώς διέθετε την απαιτούμενη απαρτία αφού ήταν εξ αναβολής.

Ωστόσο δεν διέθετε το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής (2/3 των ομολογιούχων), που απαιτούνταν για τη
συζήτηση και ψήφιση του θέματος περί πιθανής ύπαρξης λόγων καταγγελίας του εν λόγω ομολόγου.

Ως εκ τούτου δεν λήφθηκε απόφαση για την καταγγελία του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v