Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Οικονομικό ημερολόγιο 2021

Η Εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:1) Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2020: Πέμπτη 22/04/20212) Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Τρίτη 25/05/2021Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2020 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της.Η Εταιρεία ενημερώνει ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για την χρήση 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v