Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/07/2021

Στις 16/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας,
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης παραβρέθηκαν 123 μέτοχοι εκπροσωπούντες 53.941.114 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,5%
του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ
τούτου η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί
των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε την Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:
_Ψήφοι υπέρ: 53.941.114, που αναλογούν στο 100% των παρισταμένων μετόχων.
_Ψήφοι κατά: 0.
_Αποχή: 0.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v