Epsilon Net: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της
ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ »
και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E» (εφεξής η Εταιρία) καλεί τους κ.κ.
Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της EPSILON NET A.E, στο Δήμο Πυλαίας –
Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης
Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, όπου και
η έδρα της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των
κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της
απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική
Συνέλευση την 19η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο
ως άνω τόπο.
2
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο
: Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,075€ με
ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 13.400.000 σε
53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας
(1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές
μετοχές. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την
υλοποίηση της απόφασης.
ΘΕΜΑ 2ο
: Τροποποίηση του άρθρου (5) του Καταστατικού που αφορά το
μετοχικό κεφάλαιο .
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα
να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την μετοχική ιδιότητα κατά
την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης της 12/10/2021, ήτοι κατά την 07/10/2021 (Ημερομηνία
Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε
νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από τα
αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας ("Ελληνικά
Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού &
Καταχώρησης", ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Έναντι
της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη
Ημερομηνία Καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται
με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από
το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης,
σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο. Για την Επαναληπτική Γενική
Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 07/10/2021
3
(Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την
έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής
συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/10/2021, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την
αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των
μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία
περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική
Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v