Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό  ότι την 17η Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019, κατόπιν της από 26/05/2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο.

 

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις τις Γενικής Συνέλευσης. 

 

Θεσσαλονίκη, 20/06/2022

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17 6 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v