Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.9.2023

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.220.439 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 69,46% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών. H Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:                                             

1. Ενέκρινε τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49  του  ν.  4548/2018 για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων και ειδικότερα μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως 15/9/2025 με κατώτατη τιμή αγοράς 1,00 ευρώ και ανώτατη 4,00 ευρώ.

Απαιτούμενη απαρτία 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Έγκυρες ψήφοι 15.220.439 (69,46% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.220.439 (100%), κατά 0, αποχή 0.

2. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v