EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Της 12ης Φεβρουαρίου 2024

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και βάσει της από 18.01.2024 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000 και Α.Φ.Μ. 094475921 (εφεξής η «Εταιρεία») προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αριθ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15232, την 12η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την αρχική συνεδρίαση της 12.02.2024, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται με την παρούσα σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο με την αρχική συνεδρίαση ως άνω, δηλ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης. Σημειώνεται, ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούνται να συμμετάσχουν τα πρόσωπα  που έχουν τη μετοχική ιδιότητα, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 07.02.2024 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

 

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή σε τυχόν Επαναληπτική αυτής αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Στην τελευταία περίπτωση, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Χαλάνδρι, 19.01.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v