Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2024...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2024

 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων  ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), ανακοινώνει την  τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2024, κατόπιν της με αριθμό 128/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2024

(με τροποποιήσεις)

 

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2023 : Παρασκευή 5 Απριλίου 2024.

Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023 : Παρασκευή  5 Απριλίου 2024.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων :   Τρίτη 20 Αυγούστου  2024.

Αποκοπή Μερίσματος : Τρίτη 27  Αυγούστου 2024 (*)

Δικαιούχοι Μερίσματος (record date) : Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024  (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Τρίτη  3 Σεπτεμβρίου  2024 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2024:  Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

 

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)  και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v