Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ Α.Ε.

v