Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2024 (Ορθή Επανάληψη)...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2024

 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων  ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), ανακοινώνει την  τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2024, κατόπιν της με αριθμό 128/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2024

(με τροποποιήσεις)

 

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2023 : Παρασκευή 5 Απριλίου 2024.

Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2023 : Παρασκευή  5 Απριλίου 2024.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων :   Τρίτη 20 Αυγούστου  2024.

Αποκοπή Μερίσματος : Τρίτη 27  Αυγούστου 2024 (*)

Δικαιούχοι Μερίσματος (record date) : Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024  (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Τρίτη  3 Σεπτεμβρίου  2024 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2024:  Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

 

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)  και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v