ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (Αλλαγή της ημερομηνίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης)...

Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 15ης Μαρτίου 2024, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την αλλαγή της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 (αντί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024).

Οι ημερομηνίες αποκοπής, δικαιούχων (record date) και έναρξης πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2023 παραμένουν αμετάβλητες (Τετάρτη 26/6/2024, Πέμπτη 27/6/2024 και Τετάρτη 3/7/2024 αντίστοιχα).

 

Μαρούσι,  17 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v