ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ: Διόρθωση αναφορικά με μέλος του ΔΣ

Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, διευκρινίζει ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της 16ης Μάϊου 2017 κατά τη συγκρότησή του σε Σώμα ο κος Ανδρέας Αλεβίζος εκλέχθηκε ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο ανωτέρω πρακτικό.

Στη συνέχεια κατά τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαΐου 2017 αποφασίσθηκε ομοφώνως να ορισθεί ο κος Ανδρέας Αλεβίζος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, καθώς πληροί τα κριτήρια περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v