Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρχές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 27/04/2018 αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α)  Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  από 24/04/2018 ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κας Κοντομού Μαρίας του Ευαγγέλου, εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Μπούμη Ανδρέα του Χαραλάμπους.

Β)  Προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος-Εκτελεστικό μέλος
Λιακουνάκος Θωμάς του Νικολάου - Μη εκτελεστικό μέλος
Μαρίνα Βασιλείου του Ιωάννη-Μέλος μη Εκτελεστικό
Κωνσταντίνος Λεόντιος του Δημητρίου -  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μπούμης Ανδρέας  του Χαραλάμπους  - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/10/2017 και του Αρθρου 14 του Καταστατικού, θα διοικεί  την εταιρία μέχρι την 7/9/2019.

Γ)  Προχώρησε στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας  ως εξής:

Κωνσταντίνος  Λεόντιος  του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής . 
Μπούμης Ανδρέας  του Χαραλάμπους , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής.
Θωμάς Λιακουνάκος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση παραμένει διετής, ήτοι  έως  την 7η Σεπτεμβρίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v