Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αντικατάσταση μέλους ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου

Η ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρχές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 27/03/2019 αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α)  Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  από 15/11/2018 ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κου Λεοντίου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο  Χρυσικόπουλο Κωνσταντίνο-Μάριο του Σπυρίδωνος.

Β)  Προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

  1. Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος-Εκτελεστικό μέλος
  2. Λιακουνάκος Θωμάς του Νικολάου - Μη εκτελεστικό μέλος
  3. Μαρίνα Βασιλείου του Ιωάννη-Μέλος μη Εκτελεστικό
  4. Μπούμης Ανδρέας  του Χαραλάμπους  - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  5. Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος-Μάριος του Σπυρίδωνος-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα του σύνθεση, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/10/2017 και του Αρθρου 14 του Καταστατικού,   θα διοικεί  την εταιρία μέχρι την 07/09/2019.

Γ)  Προχώρησε στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας  ως εξής:

  • Κος Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος-Μάριος του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , Πρόεδρος της Επιτροπής . 
  • Κος  Μπούμης Ανδρέας  του Χαραλάμπους , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος , Μέλος της Επιτροπής.
  • Κος Θωμάς  Λιακουνάκος  του Νικολάου , μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,Μέλος της Επιτροπής.

Η θητεία της νέας επιτροπής Ελέγχου  εξακολουθεί να  είναι διετής, ήτοι  έως  την 7η Σεπτεμβρίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v