Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει την παραίτηση της κ. Τερέζας Θεοδόση, αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος, εξελέγη δυνάμει της από 10.06.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αθανάσιος Ακριβόπουλος του Χρήστου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
(α) Γεώργιος Θεοδόσης - Μαλιούρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος.

(β) Ευστράτιος Απέργης, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.

(γ) Σπυρίδωνας Πυρομάλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

(δ) Δημήτριος Τράνακας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

(ε) Αθανάσιος Αργυρόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

(στ) Αθανάσιος Ακριβόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v