Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Το νέο ΔΣ

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξέλεξε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 27/09/2019, με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
Αντώνιος Δαρμής του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
Δημήτριος Ρεμαντάς του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)
Αφροδίτη Πετρίδου του Ναπολέοντος, Μέλος Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
Καλλιόπη Χιώτη του Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v