Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΙΒΑΝΗΣ: Αλλαγή σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου (ορθή επανάληψη)

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31/12/2019 κατά την οποία παρευρέθηκαν 5 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,17% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα τη θέση του θανόντος από 11 Σεπτεμβρίου 2019 Αντώνη Λιβάνη ως Μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας να καταλάβει ο Δρ Θεμιστοκλής Λαζαρίδης του Γεωργίου, οικονομολόγος, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος καθώς και ως μέλος της επιτροπής ελέγχου κατ΄ άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στα διεθνή πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v