Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ και Σύστασης Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/01/2020 της Εταιρείας μας, εκλέχθηκε ένα νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, επίσης απεφάσισε την νέα σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας, μετά την εκλογή του νέου μέλους από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/01/2020, η θητεία του οποίου λήγει την 30/06/2023, είναι :

Εκτελεστικά

Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, Πρόεδρος
Στυλιανός Χατζημιχελάκης του Χαριλάου, Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
Διονύσιος Σαράφης του Θεοδώρου,μέλος
Δημήτριος Σβεστονώφ του Αλεξάνδρου,μέλος

Μη Εκτελεστικά

Αντώνιος Μουζάκης του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό μέλος
Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μάρκος Καλούδης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η νέα σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, μετά την εκλογή του νέου μέλους από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/01/2020 , η θητεία της οποίας λήγει την 30/06/2023, είναι η εξής :

Σύσταση επιτροπής ελέγχου ( άρθρου 44 Ν.4449/2017).

Σπύρος Γκανίας του Αθανασίου Πρόεδρος
Μέγας Γεώργιος του Αθανασίου Μέλος
Καλούδη Δάφνη του Μάρκου Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v