Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Διοικητικές αλλαγές

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με
απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου 2020, ορίζει ότι ο κ. Εμμανουήλ
Κυκριλής, μέχρι σήμερα μη εκτελεστικό μέλος, γίνεται εκτελεστικό μέλος του προκειμένου να
ασχοληθεί με καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας που σχετίζονται με την εφαρμογή
της στρατηγικής όπως αυτή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν τούτου η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος).
2) Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος).
3) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
4) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
5) Μιχαήλ Περάκης, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος).
6) Ιωάννης Μελάς, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).
7) Εμμανουήλ Κυκριλής, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).
8) Γεώργιος Βαλεργάκης, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).
9) Γεώργιος Κόρκακας, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).
10) Δημήτριος Αρμαός, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
11) Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Νέο μέλος στην επιτροπή ελέγχου

Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με
απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου 2020, ορίζει ως προσωρινό μέλος της
Επιτροπής Ελέγχου, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δημήτριο Αρμάο του
Αλεξάνδρου για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, σε
αντικατάσταση του κ. Εμμανουήλ Κυκριλή του Βασιλείου ο οποίος παραιτήθηκε από μέλος της
Επιτροπής Ελέγχου επειδή πρόκειται να ασχοληθεί με καθημερινά θέματα διοίκησης της
εταιρείας που σχετίζονται με την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται από:

1) Τη Μαρία Καπετανάκη του Γεωργίου μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο.
2) Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη
του Γεωργίου, ως μέλος και
3) Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Αρμάο του
Αλεξάνδρου, ως μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v