Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα.Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:1) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

2) Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

3) Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4) Άρτεμη Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος

5) Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος

6) Σωτήριος Σεϊμανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7) Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8) Νίκη Σμυρνή, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9) Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10) Μάριος Καμπανελάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΗ θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.Κατά την ως άνω συνεδρίαση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, οι εξής:- Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Μάριος Καμπανελάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Σωτήριος Σεϊμανίδης, Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΗ θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τριετής.Περαιτέρω, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών:- Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Νίκη Σμυρνή, Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΤέλος, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων:- Μάριος Καμπανελάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v