Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Διοικητικές αλλαγές

Η TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι περιήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο η από 29.10.2020 παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του κ. Hugo Moreira για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστήστε τον κ. Moreira για τη συμμετοχή του σε αυτό και για την πολύτιμη συνεισφορά του και επιφυλάχθηκε για την αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους εν ευθέτω χρόνω, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού και το άρθρο 18 παρ.8 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της ως άνω παραίτησης εξέλεξε νέα Επιτροπή Επενδύσεων με την ακόλουθη σύνθεση, o Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος της Επιτροπή o Γέωργιος Τίγγης, Μέλος o Luca Malighetti, Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v