Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

YALCO: Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ

Η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1.3. του κανονισμού του Χ.Α. και απόφαση της Ε.Κ. 3/3472005, γνωστοποιεί την αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω :

1. Πρόεδρος : Αικατερίνη Κωνσταντίνου του Λάμπρου, εκτελεστικό μέλος.

2. Αντιπρόεδρος : Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη, εκτελεστικό μέλος.

3. Διευθύνων Σύμβουλος : Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος.

4. Μέλος : Ιωάννης Βεζύρογλου του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Μέλος : Αμεντέο Οντόνι, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v