Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REVOIL: Αλλαγές στο ΔΣ (ορθή επανάληψη)

Η Εταιρία REVOIL A.E.E.Π. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 24.2.2021 έκανε δεκτή την παραίτηση των μελών της, κου Γεώργιου Βακόνδιου και κου Δημοσθένη Κονάρη και εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρου 24 του Καταστατικού της Εταιρίας καθώς και της διάταξης του άρθρου 3 § 1 β’ του Ν. 4706/2020 περί συμμετοχής γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, τις κυρίες Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου σε αντικατάστασή τους.

Οι δύο κυρίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Η εκλογή της κας Μαρίας Σάββα και της κας Βασιλικής Σακελλαροπούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ορισμό αυτών ως ανεξάρτητων μελών του, θα τεθεί υπόψη της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, ορισμού είτε των ιδίων ή άλλων υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών είτε στην εκλογή νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στοιχεία του Βιογραφικού των δύο νέων μελών έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας www.revoil.gr.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 28.06.2024, ως εξής:

1. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου, κάτοικος Βάρης, οδός Καποδιστρίου 5 (Α.Δ.Τ. ΑΒ 576539 – ΑΦΜ 015858271), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

2. Ρούσσος Ιωάννης του Ευαγγέλου, κάτοικος Βούλας, οδός Ανδρούτσου 34 (ΑΔΤ. ΑΕ 083527– ΑΦΜ 046421961) Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Ρούσσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, κάτοικος Βάρης, οδός Καποδιστρίου 5 (Α.Δ.Τ. ΑΗ 140188 – ΑΦΜ 037103684), Διευθύνων Σύμβουλός, εκτελεστικό μέλος.

4. Καρράς Κωνσταντίνος του Τζώρτζη, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Ακροπόλεως 136 (ΑΔΤ. Σ 115974 – ΑΦΜ 027261003) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη, κάτοικος Π.Φαλήρου, οδός Πρωτέως 12 (ΑΔΤ. ΑΜ025901 – ΑΦΜ 037096455) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Μαρία Σάββα του Επιφάνειου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ευρώπης, αριθμ. 1, (Α.Δ.Τ. 752930 – ΑΦΜ 068958799), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στέργιου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Σταδίου, αριθμ.9, (Α.Δ.Τ. ΑΜ 645735 – ΑΦΜ 033097701), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, κάτοικος Βάρης, οδός Καποδιστρίου 5 (ΑΔΤ ΑΝ011949 – ΑΦΜ 159277557) αναπληρωματικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v