Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών

Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 08/07/2021, ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και εν συνεχεία εξέλεξε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.

Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
Μαρίδη Χρήστο , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Θεοδωρόπουλο Σταύρο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Η θητεία της επιτροπής θα είναι αόριστη, ήτοι έως ανακλήσεως της από το Διοικητικό Συμβούλιο,

Εν συνεχεία και την ιδία μέρα (8/7/2021) συνεδρίασε η εκλεγείσα Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της οποίας άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε του Ν. 4449/2017, του Ν. 3016/2002, του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, με θέματα της ημερήσιας διάταξης –μεταξύ άλλων- την συγκρότηση της επιτροπής σε σώμα και την εκλογή Προέδρου.

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής, η κ. Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά του Κωνσταντίνου ως Πρόεδρος.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:

Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
Μαρίδης Χρήστος , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Θεοδωρόπουλο Σταύρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v