Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Το νέο διοικητικό συμβούλιο


Η Εταιρία ''ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.'' (η Εταιρία) ενημερώνει ότι στις 13 Ιουλίου 2021 μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο που ακολούθησε, ότι το νέο σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως εξής:

Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Βερζοβίτης, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Keith W. Morris, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χριστίνα Παπανικολοπούλου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Ανδρεαδάκη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Βρουστούρης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος


Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται ως εξής:

Παναγιώτης Βρουστούρης
Χριστίνα Παπανικολοπούλου
Γεώργιος Διαμαντόπουλος
Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται ως εξής:

Χριστίνα Παπανικολοπούλου
Ελένη Ανδρεαδάκη
Γεώργιος Διαμαντόπουλος
Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται ως εξής

Ελένη Ανδρεαδάκη
Παναγιώτης Βρουστούρης
Γεώργιος Διαμαντόπουλος
Για τις Επιτροπές Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Διαχείρισης Κινδύνων, ο Πρόεδρος των Επιτροπών θα οριστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τους, στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι να επικοινωνήσουν με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας στα τηλέφωνα, 2162001381 ή 2108119655 ή στο email [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v