Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΣΩ: Ορισμού Υπευθύνου Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αποφάσισε τον ορισμό της κας. Χριστίνας Σκαρμέα, ως Υπεύθυνης της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v