Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ: Εκλογή επιτροπής αμοιβών & υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2021 εξέλεξε ομόφωνα την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

 

Η θητεία της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Πρακτικό Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v