Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Ανακοίνωση ανασυγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Η  "ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ." ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με την υπ. αριθ. 677/24.5.2022 συνεδρίαση του,  αποφάσισε την ανασυγκρότηση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίαση, της από 24 Μαίου 2022 και  αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής :

  1. Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου ,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.
  2. Λυδία Χαϊδά του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος ΔΣ,  μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος
  3. Αγγελική Μεϊντάνη του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ορίζεται έως την 30η Ιουνίου 2026 και παρατείνεται αυτόματα έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v