Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία "QUALITY & RELIABILITY AE” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17/08/2022 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Δημήτριος Γεωργόπουλος του Μιχαήλ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους και Προέδρου του Δ.Σ κ. Νικόλαου Χαριτάκη.

Ο κύριος Δημήτριος Γεωργόπουλος ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προέδρου του Δ.Σ σε αντικατάσταση του κ. Νικόλαου Χαριτάκη.
Ο κύριος Δημήτριος Γεωργόπουλος είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και ΣΤΕ ,απόφοιτος Νομικής Αθηνών, ΜΑ European and Comparative Law ,research fellow στο Q.M.C -University of London., Τ. Πρόεδρος της Νομικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζών στις Βρυξέλλες, Πρόεδρος και μέλος ΔΣ διεθνών κι ελληνικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το βιογραφικό του κ. Γεωργόπουλου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Ο κ. Γεωργόπουλος διαθέτει γνώση και επάρκεια επί των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας του νόμου και της σχετικής Πολιτικής της Εταιρείας.
Στο πρόσωπο του κ. Γεωργόπουλου συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Η εκλογή των νέου μέλους του Δ.Σ θα ανακοινωθεί και στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Κατόπιν τούτων το Δ.Σ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του την 17/08/2022 ως ακολούθως:


1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του ΔΣ.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους, Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος.
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
7. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Μαρούσι, 17/08/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Q &. R

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v