Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.: Πρακτικά ΔΣ και Επιτροπών Ελέγχου & Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της 08/09/2022...

 

Συνημμένα:

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. 8/9/2022- Συγκρότηση ΔΣ,Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου & Επιτροπής Αποδοχών & υποψ/των

Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα Επιτροπής Ελέγχου & Εκλογή Προέδρου (08.09.2022)

Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων & Εκλογή Προέδρου (08.09.2022)

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. 8/9/2022- Συγκρότηση ΔΣ,Διορισμός Επιτροπής Ελέγχου & Επιτροπής Αποδοχών & υποψ/των
Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα Επιτροπής Ελέγχου & Εκλογή Προέδρου (08.09.2022)
Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων & Εκλογή Προέδρου (08.09.2022)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v