Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ...

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Η ΕΥΑΘ Α.E  με την υπ' αριθμ. 580 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  κατά τη συνεδρίασή του της 07.12.2023 και  κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, προέβη στην ανανέωση της θητείας του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,  κου  Γεωργίου Καφετζή, από 1/1/2024 έως 31/12/2026,  λόγω λήξης αυτής την 31/12/2023.

Ο κ. Γεώργιος Καφετζής πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 15 του Ν. 4706/2020), ήτοι, είναι τακτικός υπάλληλος  πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην ΕΥΑΘ ΑΕ, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα σε Επιτροπή διαρκούς χαρακτήρα, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία για την ως άνω θέση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v