ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Στις 29 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εννεάμηνου 2019, καθώς επίσης και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v