Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Space Hellas: Αποτελέσματα 2019

Αύξηση κατά 9,3% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2019
και ανήλθε στα € 72,3 εκ., έναντι € 66,1 εκ. το 2018. H Space Hellas συνεχίζοντας σταθερά την
αναπτυξιακή πορεία που καταγράφει επί σειρά ετών, δημιούργησε τις προϋποθέσεις επίτευξης
νέου ιστορικού υψηλού εσόδων, προερχόμενων κυρίως από έργα και συμβάσεις του ιδιωτικού
τομέα.
Τα μεικτά κέρδη παρέμειναν σταθερά σε € 15,9 εκ. το 2019 όπως και το 2018. Το EBITDA ανήλθε
σε € 6,3 εκ. το 2019 έναντι € 5,9 εκ. το 2018. Τα κέρδη προ φόρων διατηρήθηκαν στα ίδια
επίπεδα και ανήλθαν σε € 2,2 εκ. το 2019 έναντι € 2,1 εκ. το 2018, ενώ τα κέρδη μετά φόρων
παρουσίασαν αύξηση 24,5% και ανήλθαν σε 1,5 εκ. το 2019 έναντι € 1,1 εκ. το 2018.
Επίσης, αξιοσημείωτη είναι και η συνέχιση δημιουργίας θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών
ύψους € 4,9 εκ., οι οποίες προσαυξημένες κατά € 2,9 εκ., μέσω δανεισμού, διοχετεύτηκαν τόσο
σε επενδύσεις του ομίλου ύψους €3,8 εκ., όσο και στην ενίσχυση της ρευστότητας, απαραίτητη για
υποστήριξη των επενδυτικών πλάνων.
Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 69,6 εκ. το 2019 έναντι € 62,8 εκ. το
2018, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,3 εκ. το 2019
έναντι € 4,5 εκ. το 2018. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2019 ανήλθαν σε € 1,6
εκ. έναντι € 1,5 εκ. το 2018 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2019 ανήλθαν σε €
1,2 εκ. έναντι € 1,0 εκ. το 2018
Ο όμιλος Space Hellas συνέχισε σταθεράτην αναπτυξιακήτου πορεία και το 2019, πετυχαίνοντας
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά νέο ιστορικό πωλήσεων δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό
ανεκτέλεστο έργων με υπογεγραμμένες συμβάσεις για το 2020. Οι δραστηριότητες του ομίλου
εκτείνονται σε πολλαπλά τεχνολογικά πεδία που βρίσκονται στη αιχμή του ψηφιακού
μετασχηματισμού μεγάλων οργανισμών τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα.
Ταυτόχρονα, ενισχύεται η προσπάθεια ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. Με διαρκείς επενδύσεις σε
ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και σε σύγχρονα εργαλεία και
εξοπλισμό, η εταιρία αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους και δυναμικά προσαρμόσιμους
Systems Integrators στο χώρο του ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών).
Για το 2020 οι πρώτες εκτιμήσεις της χρονιάς για την ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής και την
υλοποίηση σημαντικών έργων που είχαν προϋπολογιστεί για τον όμιλο Space Hellas, ήταν
αυξημένες σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα όμως με τα νέα δεδομένα και τη ραγδαία εξάπλωση
του κορονοϊού, COVID-19, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί τη δεδομένη χρονική
στιγμή το ποσοστό της επιβράδυνσης των εσόδων για τους επόμενους μήνες.
Παρά τις όποιες καθυστερήσεις εξαιτίας της εξάπλωσης του COVID-19, η υπογραφή σημαντικών
συμβάσεων και η έναρξη υλοποίησης έργων τεχνολογικής αναβάθμισης και συμβολαίων
υποστήριξης σε φορείς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας και του Δημόσιου
τομέα, δημιουργούν ένα σημαντικό ποσό ανεκτέλεστου έργων και προοπτικές εσόδων για τα
επόμενα έτη, που αποτελούν δικλείδες ασφάλειας για τον όμιλο Space Hellas

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v