Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FF GROUP: Στις 7/7 η οικονομική έκθεση

Η «Folli Follie» παρουσιάζει προς το επενδυτικό κοινό τις μη ελεγμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και χρηματοοικονομικής θέσης σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας για την εν λόγω χρήση θα λάβει χώρα στις 7 Ιουλίου 2020. Σημειώνεται ότι τα δημοσιευόμενα οικονομικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της τελούσας σε καθεστώς διαχείρισης (administration) θυγατρικής Links (London) Limited.

Η ενοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Links (London) Limited κατέστη αδύνατη λόγω των σημαντικών δυσχερειών που αντιμετώπισε η Εταιρεία στην λήψη στοιχείων από τους Administrators.

Η σημερινή Διοίκηση προσπαθεί να επιλύσει το εν λόγω θέμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v