Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA BANK: Στις 26 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα 9μήνου

Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020, την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου
2020, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
• ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020 Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
• ώρα 17.50: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως

Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία.

Πληροφορίες
Δημήτριος Κωστόπουλος
Διευθυντής
Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς
Επενδυτές και Αναλυτές
Τηλ.: 210 326 2271
Fax : 210 650 6114

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v