ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2020

Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ekter.gr)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v