Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων

Ημερομηνία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2021
Η «Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» («η Εταιρία»)
ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2021
μετά την λήξη της συνεδρίασης της Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου 2021. Η εξαμηνιαία
οικονομική έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
www.marfininvestmentgroup.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου
Αθηνών www.athexgroup.gr μετά την λήξη της συνεδρίασης της Πέμπτης 23
Σεπτεμβρίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v