Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 090/2022 απόφαση του ενέκρινε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022

 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων  ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022.

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2021 : Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2021 : Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη  9 Ιουνίου 2022

Αποκοπή Μερίσματος : Τετάρτη  6 Ιουλίου 2022 (*)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022  (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2022 : Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)  και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v