Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022 το οποίο έχει ως εξής:

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης χρήσης 2021:

          Παρασκεύη 29 Απριλίου 2022

  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

          Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Οικονομικής έκθεσης χρήσης 2022:

          Παρασκεύη 30 Σεπτεμβρίου 2022

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2021.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v