Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022...

 

H SPACE HELLAS A.E. Συστήματα και Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ασφάλειας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (SPACE HELLAS)στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 παρ.1(β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022.  • Ανακοίνωση & δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2021 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.space.gr) την Tετάρτη, 20 Απριλίου 2022.

 

  • Ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2021, την Τρίτη, 24 Μαΐου 2022.

 

  • Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022.

 

  • Αποκοπή μερίσματος την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022.

 

  • Δικαιούχοι μερίσματος (record date) την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022.

 

  • Έναρξη καταβολής μερίσματος την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022.

 

  • Ανακοίνωση & δημοσίευση Έκθεσης εξαμήνου 2022 την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της SPACE HELLAS προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό της SPACE HELLAS, μόνη αρμόδια για τη λήψη απόφασης διανομής μερίσματος είναι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Η SPACE HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v