Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η Εταιρία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, το οποίο έχει ως ακολούθως:

- Πέμπτη 28 Απριλίου 2022: Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2021 (μετά από την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 28.4.2022 ).

- Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

- Δεν θα πραγματοποιηθεί πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διανομή μερίσματος, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οικονομικό Ημερολόγιο Ευρωσύμβουλοι 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v