Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

MEDICON HELLAS AE

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ KAI ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο 2022, σύμφωνα με το οποίο:

1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την 27η Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα.

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (και Ενοποιημένες) χρήσεως 2021 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα αναρτηθεί/δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας την Παρασκευή, 29η Απριλίου 2022.

3.  Τα  Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας  την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v