Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.: INTRACOM HOLDINGS - Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2022...

Παιανία, 29 Απριλίου 2022 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1, εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2022 : 

Παρασκευή, 29 Aπριλίου 2022

 

 

Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2021 (Δελτίο Τύπου), μετά τη λήξη της συνεδρίασης διαπραγμάτευσης του Χ.Α.

Παρασκευή, 29 Aπριλίου 2022

 

 

Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2021 (Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, χρήσης 2021 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας), μετά τη λήξη της συνεδρίασης διαπραγμάτευσης του Χ.Α.

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022

 

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2021

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

Σχετικά με τη χρηματική διανομή ή μη, στους μετόχους της Εταιρείας, (συμπεριλαμβανομένου μερίσματος χρήσης 2021 ή επιστροφής κεφαλαίου), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες διεθνείς εξελίξεις, θα εξετάσει σε επόμενη συνεδρίασή του τη διαμόρφωση σχετικής εισήγησής του προς την Τ.Γ.Σ. της 30/06/2022.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v