Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Αυλώνας Αττικής 31/5/2022

 


O Όμιλος ELTON, συνεχίζοντας την ίδια πετυχημένη και ανοδική τάση της προηγούμενης χρήσης 2021, βασιζόμενος στα πραγματικά δεδομένα έως τα τέλη Μαρτίου 2022, ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ότι σύμφωνα με αυτά ο κύκλος εργασιών για το 1ο τρίμηνο του έτους ανήλθε στα 44 εκ. ευρώ  και παρουσίασε σημαντική άνοδο, της τάξεως του 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης ενώ βάσει των έως τώρα δεδομένων αντίστοιχα θετικά είναι τα στοιχεία για τις επιδόσεις και για το 1ο πεντάμηνο του έτους.

 

Οι θετικές αυτές επιδόσεις αφορούν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου εκτός της Ουκρανίας λόγω των γνωστών σε όλους δυσμενών εκεί συνθηκών. Παρόλα αυτά, από τα μέσα του μήνα Απριλίου, η Ουκρανική θυγατρική ετέθη σε ελεγχόμενη επανεκκίνηση λειτουργιών με προοδευτική ενεργοποίηση των πωλήσεων, κάτι που αποτελεί αξιοσημείωτη εξέλιξη και επιδεικνύει αφοσίωση της Διοίκησης και των Ανθρώπων του Ομίλου για βιώσιμη επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων και πάντα με γνώμονα την προστασία και την στήριξη των Ανθρώπων του στην χώρα.

 

Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ELTON με άξονα την απόλυτη δέσμευση προς τους μετόχους, επενδυτές, πελάτες και εργαζομένους μας.

Αύξηση Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών 1ου τριμήνου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v